Nieuws & Blog

FlaQuM update

Enorme zorgvariatie tussen ziekenhuizen (Artsenkrant februari 2023)

VANAF 2023 MET 23 FLAQUM LEDEN

Allereerst onze beste wensen voor 2023. Wij kijken er alvast naar uit om in co-creatie met 23 FlaQuM organisaties verder te werken aan een duurzaam kwaliteitsbeleid.

Wij zijn fier op wat we samen het afgelopen jaar bereikt hebben. We gingen van start  met 19 organisaties. Samen ontwikkelden we FlaQuM 2.0 en meer dan 16.000 patiënten, naasten en medewerkers participeerden aan de FlaQuM Quickscan.

Denken over kwaliteit vanuit een gedeelde visie, doen in co-creatie en leren van elkaar zijn de drie sleutelbegrippen die ons ondersteunen om te komen tot een hogere eigen maturiteit.

De koers die we varen met de organisaties gaan we uitbouwen in het komende jaar. Dit zullen we doen met 23 organisaties, we heten 4 nieuwe organisaties zeer welkom in het FlaQuM-consortium. De nieuwe organisaties aan het woord.

AZ Klina, AZ Sint-Blasius, AZ Zeno en Sint-Andriesziekenhuis Tielt gaan samen met de huidige 19 organisaties aan de slag om samen een duurzaam kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen.

Samen, in co-creatie, ontwikkelen en implementeren we verder de modellen en tools aangereikt vanuit wetenschappelijk onderzoek onder coördinatie van het LIGB KU Leuven.

Veel dank aan alle FlaQuM coördinatoren, directieleden, medewerkers in de zorgorganisaties en aan het LIGB FlaQuM-team  voor het fantastisch jaar en op naar nog meer samenwerking, leren van elkaar, co-creatie en implementatie in 2023!

Artikel Artsenkrant 19/01/2023

Nieuwe brochure FlaQuM 2.0 & verdere internationale erkenning (okt. 2022)

In het kader van het toekomstige Vlaamse kwaliteitsbeleid werd Flanders Quality Model ontwikkeld, gekend als FlaQuM. Het voorbije jaar hebben we de FlaQuM modellen getest, verfijnd en geoperationaliseerd via de actieve deelname van patiënten, naasten, medewerkers en bestuurders uit de 19 organisaties. Zo ontstond FlaQuM 2.0.
Een update over de werkzaamheden en realisaties binnen het consortium kan u vinden in de brochure. Nieuwe organisaties zijn welkom vanaf januari 2023. U kan zich kandidaat stellen ten laatste op 28 november 2022.

Deze maand gingen de FlaQuM organisaties verder aan de slag met het Co-Creatiemodel en werd de analyse van de FlaQuM Maturiteitsmatrix uitgevoerd.

Tot kreeg FlaQuM deze maand internationale aandacht. Prof. Dirk De Ridder stelde FlaQuM en de werking van het FlaQuM consortium voor in Parijs. Daar was hij samen met collega’s uit Canada en Karolinska uitgenodigd door de de koepelorganisatie van Universitaire Ziekenhuizen van Frankrijk.

Vanuit een gedeelde visie via co-design naar eigen maturiteit (Sept. 2022)

Tijdens de zomer zijn de FlaQuM organisaties aan de slag gegaan met de feedback die ze hebben ontvangen over hun Quickscan-resultaten. Hiermee bepalen ze hun kwaliteitsvisie. De eerste focusgroepen om deze visie operationeel te maken, zijn gestart. Daarnaast wordt onze co-creatie maturiteitsmatrix ingezet in de organisaties en houden we intervisiemomenten tussen de organisaties om ervaringen en expertise te delen. Heel wat initiatieven worden opgestart binnen de 19 FlaQuM organisaties alsook op het niveau van het consortium.

Enkele voorbeelden die we deze maand even in de kijker willen zetten:

In AZ Diest kwamen meer dan 200 medewerkers samen in cultureel centrum Den Amer voor het kick-off moment van het FlaQuM kwaliteitstraject. ‘Van JCI naar FlaQuM’, een keuze die naadloos aansluit bij de missie van AZ Diest: ‘Wij willen het ziekenhuis zijn waar mensen in de regio hun zorg voor gezondheid aan toevertrouwen”.

Ook in AZ Vesalius bouwt men samen aan hun kwaliteitscultuur. 130 verpleegkundigen, artsen, beleidsmakers, administratief verantwoordelijken, onthaalmedewerkers, directieleden, … brainstormden samen over hun toekomstig kwaliteitsbeleid.

Naast deze twee voorbeelden uit FlaQuM organisaties, werd het FlaQuM kwaliteitsmanagementmodel voorgesteld op het Tijd Voor Verbinding Congres in Rotterdam. Dit nationale kwaliteitscongres, met ondersteuning en in aanwezigheid van de Nederlandse minster voor Volksgezondheid, gaf FlaQuM een prominente plek als eerste key-note presentatie. Kris Vanhaecht gaf toelichting over het concept en gaf duiding over de meerwaarde van het FlaQuM consortium.

Nog dit … in oktober mag u van ons een informatiebrochure over FlaQuM verwachten. Wij verwelkomen vanaf januari 2023 nieuwe leden in ons consortium. Wanneer uw organisatie bereid is om over kwaliteit te denken, te doen en samen te leren, dan bent u welkom. Meer informatie in de komende weken.

lnternational Forum on Quality in Healthcare (Gothenburg , Juni 2022)

Op 20 juni vertrokken we met het FlaQuM team naar Gothenburg (Zweden) voor het Internationaal Forum over kwaliteit, georganiseerd door IHI en BMJ.

21 juni in de namiddag kregen we de kans om het multidimensionaal kwaliteitsmodel voor te stellen en hierover in discussie te gaan met internationale collega’s. Het was een opportuniteit om ook internationaal FlaQuM verder op de kaart te zetten.

We hebben van deze boeiende trip erg genoten met de collega’s.
Een uitgebreid ‘verslag’ heeft prof. Kris Vanhaecht uitgeschreven op LinkedIn.

FlaQuM Introductie Tweedaagse

Op 3 en 4 mei namen in Mechelen een honderdtal clinici, stafmedewerkers, directieleden en beleidsmakers deel aan de eerste FlaQuM Introductie Tweedaagse.
Deze werd georganiseerd door Zorgnet Icuro in samenwerking met LIGB-KULeuven, U Hasselt, VUB, UGent en U Antwerpen. Dhr. Koen Michiels, voorzitter van Zorgnet Icuro, opende het symposium en benadrukte de nood aan kwalitatieve zorg.

Dr. Peter Lachman nam ons in de openingstoespraak mee in de opbouw van het multidimensionale kwaliteitsmodel en gaf zijn perspectief met betrekking tot de toekomst van kwaliteit en accreditatie. U kan de sessie hier herbekijken. 

Nadien  hebben prof. De Ridder en prof. Vanhaecht het FlaQuM model geïntroduceerd en werden de belangrijkste leerpunten van het onderzoek uit de Zorgnet Icuro Leerstoel voorgesteld. In de eerste verdiepingssessie gingen we dieper in op het FlaQuM visiemodel en werd ingegaan op de ontwikkeling, het gebruik, en de feedback van de FlaQuM Quickscan. De Quickscan is het instrument dat we momenteel met de proeftuin organisaties gebruiken om de verschillende dimensies van het visiemodel af te toetsen bij zowel patiënten, naasten, medewerkers en de eerstelijn.
Een tweede verdiepende sessie ging over de MZG analyse. In het toekomstige kwaliteitsbeleid zullen we steeds meer beschikbare en administratieve data gebruiken. Het LIGB onderzoeksteam stelde tijdens deze sessie de eerst bevindingen voor rond mortaliteit, heropname en verlengde verblijfsduur alsook over meerdere nieuwe Patient Safety Indicatoren.
Tot slot van deze eerste dag stelde Prof. Peter Van Bogaert (UA) zijn visie voor op teams en excellentie in zorg waarbij Mevr. Ingrid Roosen (UZA) dit werk concretiseerde binnen het FlaQuM verhaal zoals dit momenteel binnen het UZA wordt toegepast. Nadien was het de beurt aan prof. Johan Hellings (UHasselt) die sprak over cultuurverandering en nood aan opleiding.

Op woensdag 4 mei deelden de staf en directie van het van Sint-Trudo ziekenhuis hun ervaring met FlaQuM. Dankzij de Sint Trudo Leerstoel aan het LIGB KU Leuven werkte dit ziekenhuis nauw samen met het LIGB onderzoeksteam en werden zij het pilootziekenhuis voor de FlaQuM implementatie. Hierop volgde een sessie waarbij er stilgestaan werd bij de ontwikkeling van het FlaQuM co-creatiemodel en werd een tipje van de sluier opgelicht over de nieuwe FlaQuM maturiteitsmatrix die momenteel binnen het FlaQuM consortium wordt uitgewerkt. Voor de lunch nam Tom Coolen (VUB) ons nog mee in de uitdagingen en de rol van ICT in het kwaliteitsbeleid.
De laatste verdiepingssessies gingen over enerzijds de variatie in investeringskost en anderzijds de methodologie en resultaten van het Discrete Choice Experiment dat geleid heeft tot belangrijke beleidsaanbevelingen voor het toekomstige kwaliteitsbeleid. Om deze tweedaagse af te sluiten werd aan Prof. Kristof Eeckloo (U Gent) gevraagd om in te zoomen op de rol van governance in kwaliteit.
Als laatste spreker van deze boeiende tweedaagse nam Mevr. Karine Moykens het woord. Zij sloot af met de toekomstvisie van de Vlaamse overheid en gaf de toehoorders al wat meer zicht op de weg die de overheid wil inslaan. Mevr. Margot Cloet sloot het symposium af met een extra vraag om de rol van de medewerkers niet te vergeten en deze extra aandacht te geven in het toekomstige kwaliteitsbeleid.


Update Mei 2022

Vandaag (2 mei) hebben we Zita Leenaerts in ons team mogen verwelkomen. Zita start met een doctoraat over de impact en implementatie van FlaQuM. Ze zal voornamelijk de proeftuin organisaties opvolgen en ondersteunen met de implementatie van FlaQuM.

Zita heeft een bachelor organisatiepsychologie, een master seksuologie en behaalde daarna de Master Management en Beleid in de Gezondheidszorg aan de KU Leuven.

Update Maart 2022

De meeste organisaties in de FlaQuM-proeftuin zijn gestart met een bevraging (de Quickscan) om een goed zicht te krijgen op de visie van alle betrokken partijen. Alle dimensensies uit het multidimensionaal visiemodel worden bevraagd aan zowel medewerkers, artsen, patiënten en naasten en zorgverleners uit de eerstelijn.
Door deze resultaten samen te bekijken en te vergelijken krijgen de organisaties een duidelijke foto van hun eigen (kwaliteits)werking.

Daarnaast zijn de werkgroepen rond het co-creatiemodel gestart om samen, in co-design te bouwen aan FlaQuM 2.0. Experten (bouwmeesters) vanuit de verschillende proeftuinorganisaties zijn reeds enkele malen samengekomen om samen na te denken over de inhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Op 9 maart zijn de FlaQuM coördinatoren de hele dag bij elkaar gekomen in Leuven om ervaringen uit te wisselen over de Quickscan, communicatiestrategie,… . Daarnaast hebben ze ook de feedback uit de werkgroepen verwerkt, samen met de de bouwmeesters. Ook de Werkgroep FlaQuM Directies (WFD) is op het einde van die dag samengekomen om verder na te denken over oa. de strategische keuzes m.b.t. de uitdagingen rond externe toetsing.

Update Januari 2022

FlaQuM heeft er een partner bij. Het Imelda Ziekenhuis Bonheiden trad als 19e zorgorganisatie toe tot dit leernetwerk.

In januari gaan we ook van start met de werkgroepen rond het co-creatiemodel. Samen met de partnerorganisaties bouwen we aan FlaQuM 2.0 en bouwen samen aan een duurzaam kwaliteitsbeleid. We denken met onze FlaQuM coördinatoren én met de FlaQuM Werkgroep Directies eveneens na over strategische keuzes m.b.t. de uitdagingen rond externe toetsing, zoals gevraagd door minister Beke.

Update December 2021

Op 9 december verscheen een artikel over FlaQuM in Mediquality. In het artikel leest u een overzicht over het FlaQuM model en een interview met de collega’s van het Jessa Ziekenhuis over hun visie op kwaliteit en waarom het ziekenhuis resoluut voor FlaQuM kiest. Lees het artikel van Thomas Detombe via onderstaande link:

FLAQUM KWALITEITSMODEL BEKOORT AL 18 ZIEKENHUIZEN:
Samen willen ze de krijtlijnen uitzetten voor een nieuw kwaliteitsbeleid, schrijft Geert Verrijken in Artsenkrant.

Dank voor het vertrouwen: AZ DamiaanAZ Diestaz VesaliusAZ WestGZA ZiekenhuizenRevalidatieziekenhuis InkendaalJan Yperman ZiekenhuisJessa ziekenhuisNationaal MS CentrumOLV Ziekenhuis Aalst-Asse-NinoveSint-Trudo ZiekenhuisRegionaal Ziekenhuis H Hart LeuvenRZ Heilig Hart TienenUZAUPC KU LeuvenUZ LeuvenZNA – Ziekenhuis Netwerk Antwerpen en Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Enkel andere ziekenhuizen sluiten op korte termijn aan.

Vandaag werd deze lijst met 18 deelnemers aan de FlaQUM-proeftuin bekend gemaakt in de Artsenkrant. Zoals Geert Verrijken schrijft: “FlaQuM vertrekt vanuit een multidimensionale kwaliteitsvisie met aandacht voor patiënten, naasten én medewerkers.” “De komende dagen, starten we back-office met de verdere uitwerking. Directies en stafmedewerkers doen het voorbereidende werk. Zo kunnen alle zorgverleners hun aandacht maximaal bij de patiëntenzorg houden. Want de sector staat zwaar onder druk en dat heeft nu de prioriteit.”, zeggen Vanhaecht & De Ridder.

FlaQuM werd aan KU Leuven ontwikkeld dankzij de leerstoel Zorgnet-Icuro “Future of Hospital Quality” en de leerstoel vanuit het Sint-Trudo Ziekenhuis “Naar een duurzaam kwaliteitsbeleid”. Meer informatie op www.flaqum.org

Het academisch team staat onder leiding van Kris Vanhaecht, PhD & dirk de ridder. De modellen worden wetenschappelijk onderbouwd vanuit de doctoraten van Fien ClaessensAstrid Van Wilder en Jonas Brouwers met de steun van Cox BiancaDeborah SeysEllen Coeckelberghs, PhDLuk BruyneelKristof EecklooAnneke Jans, PhD en Eva Castro. De #FlaQuM proeftuin staat onder leiding van Charlotte Van der Auwera, aarzel niet om Charlotte te contacteren voor meer informatie.

Update November 2021

Heb je interesse in onderzoek rond kwaliteitsbeleid? Heb jij het talent om zorgorganisaties te ondersteunen? Aarzel dan niet en stel je kandidaat voor deze topjob https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60075870

Update Oktober 2021

TOELICHTING FLAQUM PROEFTUIN OP ZORGNET ICURO Q&S COMMISSIE (21 okt 2021)

Update September 2021