Beleidsmodel

Figuur : Aanbevelingen voor beleidsmakers voor het toekomstige kwaliteitsbeleid