Leerstoel

“Velen vragen zich af hoe het na de intensieve eerste fase van de afgelopen jaren verder moet met het kwaliteitsbeleid. Wat zijn de pro’s en contra’s van het huidige kwaliteitssysteem? Iedereen kijkt met trots terug op de afgelegde weg, maar er zijn twijfels over het vervolg. In sommige ziekenhuizen stellen we een zekere accrediteringsmoeheid vast. Zeker bij die ziekenhuizen die al twee keer met succes een accreditatietraject hebben gelopen. Het gevoel leeft dat de inspanningen van de voorbije jaren de kwaliteit sterk hebben verbeterd, maar dat een nieuw accreditatietraject relatief weinig extra verbetering bijbrengt. Bovendien heeft de accreditatiegolf in veel ziekenhuizen geleid tot een groter middenkader, wat spanningen geeft bij artsen en verpleegkundigen, die willen dat er meer wordt geïnvesteerd in de zorg aan bed”.

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro
Inauguratie Sint Trudo Leerstoel “Naar een duurzaam kwaliteitsbeleid”