Visiemodel

Figuur: FlaQuM – Visiemodel naar Lachman et al 2021

De FlaQuM Quickscan

Samen met de 19 leden van het consortium ontwikkelden we de FlaQuM Quickscan, zopas gevalideerd op basis van meer dan 16.000 vragenlijsten. Met dit meetinstrument kunnen organisaties hun huidige visie op patiënten-, naasten- en medewerkerszorg in kaart brengen. Daarbij worden patiënten, naasten, eigenzorgverleners en collega’s uit de eerste lijn betrokken. Zo komenorganisaties tot een multistakeholderperspectief.

Leden van het consortium ontvangen feedback en benchmarking op organisatieniveau of op het level van een professionele groep, medische dienst of afdeling. Daarnaast worden ook
kwaliteitsindicatoren uit administratieve data ingezet. Dat geeft zowel subjectieve als objectieve parameters om een gedeelde visie te ontwikkelen en het kwaliteitsbeleid mee te bepalen.
Vervolgens kunnen het kwaliteitsteam en de directie met verschillende
stakeholders samen aan de slag gaan om prioriteiten te bepalen.