FlaQuM?

INFORMATION IN ENGLISH IS AVAILABLE HERE

Flanders Quality Model (FlaQuM) is een kwaliteitsmodel voor zorgorganisaties dat ontwikkeld werd door het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) van KU Leuven. FlaQuM omvat een visiemodelco-creatiemodel en een beleidsmodel. Het werd uitgewerkt om zorgorganisaties te ondersteunen in hun zoektocht naar duurzame kwaliteit van zorg.

Download via onderstaande link het FlaQuM Cahier dat Zorgnet Icuro en KU Leuven publiceerden.

VISIEMODEL

CO-CREATIEMODEL

BELEIDSMODEL

Het afgelopen decennium investeerden de Vlaamse ziekenhuizen sterk in het werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid: via het behalen van internationale accrediteringen, de ontwikkeling van en communicatie over kwaliteitsindicatoren, het meewerken aan inspectiebezoeken en het opzetten van interne verbeterprojecten. Enkele jaren geleden werd echter ook duidelijk dat er nood was aan het evalueren en herdenken van het kwaliteitsbeleid. Een aantal ziekenhuizen zette zijn accreditering bijvoorbeeld stop.

Om hieraan tegemoet te komen, richtte Zorgnet-Icuro in april 2019 de leerstoel Future of Hospital Quality aan het LIGB, onder leiding van de professoren Kris Vanhaecht en Dirk De Ridder. Het doel was een wetenschappelijke evaluatie te maken van de geleverde kwaliteitsinspanningen door de ziekenhuizen en te kijken hoe een duurzaam kwaliteitsbeleid er in de toekomst kan uitzien. Het LIGB kon daarnaast ook rekenen op de steun van de Sint-Trudo Leerstoel Naar een duurzaam kwaliteitsbeleid.

Dankzij de ondersteuning van beide leerstoelen konden 3 doctoraatstrajecten opgestart worden. De drie doctorandi, Jonas Brouwers, Fien Claessens en Astrid Van Wilder, onderbouwen met hun onderzoek de verschillende FlaQuM modellen en instrumenten. Zij worden ondersteund door een team van ervaren postdoctorale onderzoekers. Zo wordt FlaQuM een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitsmodel waarvan we in de komende periode alle bevindingen zullen publiceren in toonaangevende internationale tijdschriften.