FAQ

 

 • Daarnaast worden intervisies en werkgroepen georganiseerd om kennisuitwisseling tussen de deelnemende organisaties te faciliteren. De timing en inhoud van deze intervisies/werkgroepen wordt samen met deelnemers bepaald. Al deze intervisies/werkgroepen worden door het LIGB KU Leuven FlaQuM team gecoördineerd en ondersteund.
  • Er zal enerzijds een FlaQuM CoördinatorenIntervisie (FCI) plaatsvinden tussen het LIGB KU Leuven FlaQuM team en de interne “FlaQuM coördinatoren”. De FlaQuM coördinatoren zijn de contactpersonen in de organisaties van de FlaQuM-proeftuin. Zij coördineren de interne projecten en volgend de voortgang op. Deelname aan deze coördinatorenintervisie (FCI) is verplicht voor deelnemende organisaties.
  • Daarnaast zullen alvast twee technische werkgroepen opgestart worden. Deelname aan deze werkgroepen is niet verplicht maar wel wenselijk.
   • Zo zal vanaf het begin van de proeftuin een technische werkgroep “standaarden” opgestart worden. Hierin zullen de deelnemende ziekenhuizen samen nagaan welke kwaliteitsstandaarden uit bestaande systemen behouden moeten blijven. Het doel is een lijst van non-negotiables op te stellen.
   • Een tweede technische werkgroep is de werkgroep “FlaQuM bouwstenen en actievelden”. Hierin worden de actievelden verder geoperationaliseerd en getest.
  • Om samen strategische keuzes te maken, zal een Werkgroep FlaQuM Directies (WFD) opgericht worden. Hierin zal de voortgang van de FlaQuM-proeftuin opgevolgd worden alsook de afstemming met overheden en inspecties.
 • Tenslotte kunnen de deelnemende organisaties nog beroep doen op het LIGB KU Leuven FlaQuM team voor training m.b.t. de verschillende modellen en instrumenten. Uiteraard is er ook een helpdesk beschikbaar.